De Amerikaanse presidentsverkiezingen. Brief aan Joe Biden.

Gepubliceerd op 3 november 2020 om 08:09

Beste Joe,

 

Het zal een woelige nacht worden. Een korte nacht. Er zal weinig geslapen worden. Ongetwijfeld hebt u grotere kopzorgen dan u te moeten bekommeren om mijn nachtrust. Amerika heeft u nodig. De wereld heeft u nodig. Dat moet u denken. Mijn nachtrust zal u even aan de kant parkeren. Dat zal moeten wachten. Op rustiger tijden. Zo die er al zouden komen. Nochtans. De verwachte verstoorde nachtrust heeft alles met u te maken. Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. U fronst met de wenkbrauwen. U begrijpt niet waarom een verre Belg wakker zou liggen van die verkiezingen. Ik kan het begrijpen. Toch doe ik een poging mij te verklaren. Zodanig dat u zou begrijpen dat die presidentsverkiezingen echt wel verder reiken dan enkel de Verenigde Staten van Amerika.

 

Bij de vorige verkiezingen was ik met een gerust gemoed het bed ingestapt. Ik was zegezeker. Ik zou wakker worden met Hillary Clinton als presidente. Jawel, er konden kritische bemerkingen gemaakt worden bij haar kandidatuur. Ondanks die bezwaren, waarvan ik sommige deelde, ging ik niet twijfelen aan de overwinning. Wij hadden de opiniepeilingen, die ons geruststelden. Wij hadden vertrouwen in de Amerikaanse kiezer. Ik kon geen redenen vinden waarom een kiezer het idee zou opvatten zin stem uit te brengen op een clown. Want dat is hoe ik Trump zag. Helaas, de volgende dag werd ik wakker met een clown als president. Amerika was een circus geworden.

 

Nu zijn de omstandigheden bijna identiek. U neemt het op tegen Trump.  Net zoals Hillary deed.  Opiniepeilingen plaatsen u in het winnende kamp. Net zoals met Hillary gebeurde.  Die peilingen verklaren u tot de volgende president. Alleen, er moet nog gestemd worden. U hoeft de opiniepeilingen niet te winnen. De strijd om de kiezer moet u winnen. Dat biedt de enige garantie. Zo simpel kan het soms zijn. Toch houdt niet enkel de verkiezingsuitslag mij wakker. Net zozeer zijn het de omstandigheden, die invloed kunnen hebben op die finale uitslag. Er zijn de pogingen van de Republikeinen om laat arriverende stemmen per brief niet te laten meetellen. Er is de samenstelling van het Hooggerechtshof, dat misschien de uitkomst van de verkiezingen zal bepalen. Het kan gebeuren. Net zoals het gebeurde in 2000 toen het tussen de uiteindelijke Republikeinse president George W. Bush en de Democraat Al Gore ging. En dan tenslotte zijn er de verontrustende uitspraken van Trump zelf. Trump zinspeelt er al langere tijd op dat hij niet van plan is om zo maar uit het Witte Huis te vertrekken, ook niet als hij de verkiezingen verliest. De man zaait twijfels over een vreedzame machtsoverdracht bij mogelijk verlies. In die mate dat sommige opiniemakers gewag maken van een nakende burgeroorlog. Dat laatste is misschien al te pessimistisch maar alleen al de gedachte doet mij huiveren. Alles bij elkaar heb ik dus voldoende redenen om deze nacht wakker te liggen.

 

Ik kan enkel hopen. Hopen op een goede afloop. Morgen wil ik wakker worden en lezen dat u de nieuwe president bent. Zonder enige discussie. Omdat uw duidelijke overwinning alle mogelijke verdachtmakingen in de kiem smoort. Dat is wat ik hoop. Maar ik koester niet enkel hoop voor morgen. Ik durf evenzo te hopen voor overmorgen. Voor de volgende dagen. Voor de volgende jaren.

 

Ik volg u. Ik lees wat u zegt. Ik hoor wat u zegt. U zal zich opnieuw aan te sluiten bij het klimaatakkoord van Parijs. In datzelfde kader maakt u de belofte het pad te effenen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. U wenst een alliantie van democratische landen uit te bouwen. Omdat u meent dat democratieën de opkomst van populisten, nationalisten en demagogen kunnen tegengaan door samen te werken. Die samenwerking acht u noodzakelijk om bedreigingen zoals klimaatverandering, het risico op een kernwapenconflict, massamigratie en de verstorende impact van nieuwe technologieën het hoofd te bieden. U zegt zich opnieuw aan te sluiten bij het kernakkoord met Iran. Misschien zal u het terugtrekken uit de Wereldgezondheidsraad heroverwegen.  Daarbovenop zal u streven naar een gezamenlijk front van de VS en hun partners, waaronder de EU, om de invloed van China terug te dringen.

 

Uw wil tot grensoverschrijdende samenwerking stemt mij hoopvol. U verlaat het pad van de confrontatie. U verlaat zich op de taal en de kunst van de diplomatie. Het schofferen van staatshoofden en het daaraan gekoppelde brutale gedrag schuift u aan de kant. U laat opnieuw de bereidheid tot compromis ingang vinden. Het armworstelen laat u achterwege. U beseft wat het ambt van president van u vraagt. U stond als vicepresident naast Barack Obama. U kon stelen met de ogen. Alleen al uw persoon zal een enorme stijlbreuk betekenen met de vorige president. Dat te mogen en kunnen beseffen maakt mij blij.

 

Om al die bovenstaande redenen wens ik u de overwinning toe.  Ik wens u zelfs nog meer.  Omdat ik wil dat u dingen kan realiseren.  Een meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zou een mooie bonus zijn.  Ik hoop van harte dat u die bonus kan verzilveren.  Het zou uw job enigszins vergemakkelijken.  

 

Tot slot, nog één ding. Nog één vraag. Het zou fijn zijn indien u bij het samenstellen van uw bewindsploeg enkele namen niet zou vergeten. Denk dus even aan Bernie Sanders. Denk dus even aan Elizabeth Warren. Indien die stemmen een weg zouden vinden naar uw beleid zou mij dat bijzonder gelukkig stemmen.

 

Beste Joe. Ik ga nu slapen. Ik sluit mij nog heel even af van een grauwe wereld om hopelijk wakker te worden in een nieuwere wereld. In een betere wereld. Alleen al die woorden moeten duidelijk maken welke invloed Trump heeft gehad op mijn wereldbeeld. U kan het tij keren. Ik hoop het ten zeerste. Slaapwel. Tot morgen.

 

Met vriendelijke groeten.

 

PS: Deze lofzang op u maakt mij niet tot een blinde, kritiekloze volger. Integendeel. Net omdat ik een niet te peilen hoop in u stel, zal ik bijzonder kritisch zijn. Het feit dat u Trump KO geslagen hebt, zal slechts één keer als excuus kunnen gebruikt worden. Zal slechts één keer aanvaard worden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.